Skip to main content

Bli funktionär!

Funktionärer är det viktigaste vi har i klubben, utan funktionärer blir det inga tävlingar. Vi är ett 60-tal funktionärer idag som jobbar ideellt kring tävlingarna ute i Brovallen och vi är ett glatt och härligt gäng som gärna ser att vi blir ännu fler!

Som funktionär finns det två inriktningar att välja mellan, och det är tävlingsfunktionärer och säljande funktionärer.

Säljande funktionärer

Då kan man jobba med försäljning av souvenirer i gubbståndet, korv/hamburgare, eller i kiosken i domartornet. Man kan även jobba i Vippen under Elitseriematcherna med matservering. Under säljande funktionärer faller även entréerna.

Tävlingsfunktionärer

Tävlingsfunktionärer är de funktionärer som är direkt kopplade till tävlingen, så som: Startpersonal, som assisterar startassistenten i dennes arbete, handräcker flaggorna i rätt ordning, drar ner starttejpen inför heaten, kritar startlinjen mm mm.

– Kurvvakter, som flaggar av heaten vid eventuella vurpor.
– Banpersonal, som jobbar med banan före, under och efter tävling.
– Internetrapportörer, som rapporterar matcherna, heat för heat på Svemos hemsida.
– Tidtagare, som tar tiderna på heaten.
– Maskinbesiktare, som kontrollerar cyklarna och förare innan match.
– Depåpersonal, som håller ordning i depån.

Man behöver inte ha några speciella förkunskaper, all kunskap som behövs får du lära dig av oss inom klubben. Känner du att du skulle kunna tänka dig att hjälpa till i Masarna Speedway så tveka inte att höra av dig!

ANSVARIGA

  • Depåchef: Christer Andersson,070-317 64 55
  • Besiktning: Edvin Bäckman, 076-082 62 80
  • Tävlingsledare: Lucas Dahl, 073-908 95 11
  • Banfunktionärer: Adde Hedlund, 070-283 71 09
  • Banansvarig: Jörgen Öhman, Tomas Lundekvist
  • Grillar/kiosk/försäljning: Vakant
  • Entré: Christer Jansson, 070-535 09 57
  • Kansli: Lena Karlsson, 070-316 60 15
  • VIP:en: Vakant
  • Träningsansvarig 500cc: Andreas Sundin, 070-738 34 44