Skip to main content

Viktig info till våra funktionärer

By 12 juni, 2019juli 30th, 2019Styrelsen informerar

Då vi i dagsläget inte har någon funktionärsansvarig (för banfunktionärer, gäller ej säljande funktionärer) kommer denna bit att falla på respektive ”team”.
Starten och kurvvakterna blir ett team, depån blir ett annat och domartornet blir också ett eget.
Det är upp till varje team att själva se till att det finns funktionärer till varje match.
Huvudansvaret kommer dock att ligga på tävlingsledaren.

Matbiljetter hämtas vid depåingången eller pressoffice. Kom ihåg att ha era funktionärsband på Er.

Vid ytterligare frågor kontakta kansliet:
kansli@masarna.nu, eller 0226 – 66015, 9-16

Vänligen
Styrelsen